Проектна діяльність:

 • Участь у національних та міжнародних програмах із грантовою підтримкою.
 • Участь в організації та забезпеченні зустрічей з провідними вченими, політичними діячами, експертами, спеціалістами, підприємцями, митцями.
 • Сприяння проведенню благодійних акцій, спрямованих на інтеграцію України в світовий інтелектуальний, політичний, суспільний і культурний простір.
 • Сприяння культурному обміну та туристичному руху між Україною та іншими країнами світу.
 • Проведення моніторингу засобів масової інформації, Інтернет видань, створення Інтернет сторінок, сайтів та контенту.
 • Вивчення питання виборчого процесу та спостереження за ним як в Україні, так і за її межами, у тому числі на місцевих виборах, під час виборів народних депутатів України та виборів Президента України.
 • Співпраця з державними органами, громадськими об’єднаннями, юридичними особами будь-яких форм власності та фізичними особами.
 • Проведення незалежних соціологічних опитувань, досліджень громадської думки.
 • Участь у формуванні громадської думки шляхом оприлюднення своєї позиції у засобах масової інформації.
 • Сприяння наданню правової та консультативної допомоги громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства.
 • Сприяння налагодженню контактів територіальних громад, громадських організацій, підприємств та установ з органами влади, громадськими організаціями, підприємствами, установами, благодійними фондами, міжнародними та національними донорами й організаціями-грантодавцями, а також дипломатичними установами.
 • Здійснення лекційної діяльності, проведення інформаційних, дискусійних і популяризаційних масових заходів, не заборонених законодавством України.
 • Сприяння підготовці та оприлюдненню аналітичних звітів, доповідей, експертних висновків, інформаційно-аналітичних видань, довідникових, експертних публікацій, результатів конференцій та соціологічних опитувань і їх безкоштовному розповсюдженню.
 • Сприяння поширенню інформації в галузі зовнішньої та внутрішньої політики України та участь у формуванні громадської думки, позицій урядових установ та ЗМІ.
 • Сприяння проведенню тренінгів, консультацій щодо політичного, соціально-економічного та культурного розвитку України та її міжнародних зв’язків.
 • Сприяння співробітництву науковців, експертів з України та закордону в галузях політики, економіки, культури та соціального розвитку України та Європейського Союзу.
 • Внесення пропозицій до органів влади і управління з питань статутної діяльності Організації.
 • Проведення соціологічних досліджень власними силами або за участю залучених фахівців.
 • Підвищення професійної кваліфікації, освітнього рівня, знань та досвіду членів Організації задля реалізації статутної діяльності Організації.
 • Здійснення іншої діяльності, що не суперечить меті Організації та законодавству України.